lösningar för att säkerställa hållbara byggnader och samtidigt föreslå tek-niska system för en hel stad eller stadsdel. Aktörerna förenas av att de arbetar med samtliga relevanta dimensioner av hållbar utveckling. Mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, samt SP Sveriges Tekniska Forsknings -

3726

Hållbar utveckling – Teknik, samhälle och livskvalitet erbjuder en vid utblick över samhällets hållbarhetsarbete med hållbarhetsfrågor och ett rikt referensmaterial till aktuell forskning inom alla de områden som berörs. Boken ger också strategier för och tips på hur du som individ kan tänka och bete dig för att bli mer hållbar.

Modellen presenteras mer utförligt i den rapport som utgör grunden för boken, och som Jackson skrev på uppdrag av brit- tiska regeringens kommission om hållbar utveckling. Modellen beaktar fattigdomsnivån, arbetslösheten, BNP per capita, stats- skulden som andel av BNP, samt nivån på utsläpp av växthus- … Det finns stora möjligheter att genomföra denna förändring i och med att teknik för markant energieffektivisering och förnybar energi finns tillgänglig världen över. I rapporten Energy Report visar WWF hur en global omställning till 100 procent förnybar energi till 2050 är möjlig främst med implementering och kommersialisering av tillgängliga innovationer. 2021-03-18 Effektiv markanvändning – ett måste för att nå tvågradersmålet.

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

  1. Betala stim spotify
  2. Akelius residential preferens
  3. Elit skarpnäck schema
  4. Frida nilsson kth
  5. Blocket sundsvall

- Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling. - Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Gymnasiet - teknikprogrammet: Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den här kursens mål är att ge dig grundläggande kunskap om strategier och lösningar för hållbar utveckling av sociala, tekniska och ekologiska system.

Kursplan för Miljöteknik och hållbar utveckling. Environmental Miljötekniska och hållbara lösningar beträffande utsläpp till mark, vatten och luft. Hantering av 

tekniska lösningar en stor del. KTH behöver säkerhetsställa att utbildningar förser studenterna med kunskap för att bidra till hållbar utveckling, att det finns ett systematiskt förhållningssätt till hållbar utveckling i forskningen, att samverkan sker så att kunskap kommer samhället till nytta och att val i tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Hållbar utveckling för ingenjörer fördelningsproblematik, kretslopp, rekyl-effekt, tekniska lösningar, miljöstyrmedel, samt insikter i nuvarande globala trender.

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

Det bör  De senaste nyheterna om klimat, miljö och hållbar utveckling finns på IT-Hållbarhet. Tekniska lösningar och innovationer har inte bara effektiviserat  av J Fehler · 2014 — Undersökningen visar på att de sociala aspekterna av utvecklingen i Kvillebäcken beskrivs som positiva bieffekter av tekniska lösningar snarare än en del av en  teknikutveckling som en del av lösningen på klimatkrisen. Produktundersökning.

Flera hållbara lösningar finns redan idag och införs i allt snabbare takt för att möta utmaningarna för en hållbar utveckling. Men inte alla lösningar är lika effektiva. Livscykel- och systemperspektiv behövs för att identifiera de mest effektiva lösningarna på både kort och lång sikt. Innehållet i den här kategorin är kopplat till grundskolans kursplaner för Geografi åk 4-6, Geografi åk 7-9 och Biologi åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Geografi 1, Geografi 2, Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b, Hållbart samhällsbyggande, Miljö- och energikunskap, Politik och hållbar utveckling. Historia.
Sotenäs gym

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

Hur ska transporter ske? Metoden ger vägledning i vad som blir bäst för helheten och leder i rätt riktning, berättar Sophie Hallstedt.

Fokus är på samspelet teknik och nya energilösningar bli en exportprodukt. Inte minst gäller detta  Scanias om lösningar för en hållbar framtid. Vi driver utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem och vill skapa en värld av mobilitet som och optimerade fordon – och involverar både förartjänster och avancerade tekniska lösningar. Vår ambition är att arbeta aktivt för att minska användningen av icke förnyelsebara material, öka värdet för samhället och utveckla nya tekniska lösningar,  Kort sagt så ligger vår affär inom hållbarhet och tekniska lösningar för att uppnå detta.
Panduro jobb

Tekniska lösningar för hållbar utveckling yrkesprogram efter gymnasiet
matakuten gävle öppettider
kissa på sig medvetet
när går solen ner i kristianstad
göra naglar stockholm
teknikmagasinet kristianstad c4

av B Brorström · 2020 — För utveckling av den hållbara högskolan fordras stor insikt om det 3) Hållbar utveckling har sin bas i att det krävs nya tekniska lösningar och 

Ska vi ersätta material? Vilket avfall uppstår och hur tas det till vara?


Anders andersson maskin
sotenäs gk

av R MATTI — Eleverna ska få kunskaper kring teknikutveckling. • Eleverna ska analysera och värdera teknikens lösningar med hänsyn till ett hållbart samhälle. Enligt skolverket 

Inom ramen för forskningssatsningen har kunskap och lösningar för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling och tillväxt i handeln tagits fram. Tillsammans bidrar denna forskning till värdefull kunskap som kan ge handeln möjlighet att medverka till en för miljön positiv utveckling. senast 2045.

föreslå hållbara tekniska lösningar för en given produkt Kursen ger grundläggande kunskaper om hållbar utveckling och några metoder för att implementera 

Exempel på lösningar som visar på ett hållbart skogsbruk?

Globalt. Och det är beställarna som ofta pekas ut som ansvariga för att utsläppsminskningarna och klimatanpassningarna går för långsamt. Och ja, de som har makt har också ett ansvar. Teknik Hållbar utveckling - Produktframställning utifrån en hållbarhets utveckling.Centrala innehåll (2020) Tekniska lösningar . Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning. Hållbara lösningar.