Ledigt jobb inom Organisation & ledning i Sundsvall på StepStone. Teamchef till livsmedelskontrollen i södra Norrland. Jobba med något som är viktigt för alla 

1659

1. Åtgärdsplan efter länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen 2. Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Göteborg stad inom området kontroll av verksamheter som importerar produkter från länder utanför EU samt revision av Göteborgs stads egen importkontroll . Miljöförvaltningen . Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019

2019-10-12 09/2013 Livsmedelskontrollen under Malmöfestivalen 2013 10/2013 Kemikalier i ytterkläder - Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm 11/2013 Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2013 12/2013 Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 genomförandet av den offentliga livsmedelskontrollen. Länsstyrelserna genomför tillsyn över det som benämns primärproducenter, exempelvis gårdar med köttproduktion. Kommunernas del i livsmedelskontrollen är sett till antalet verksamheter som kontrolleras den mest omfattande. Sammantaget utför kommunernas inspektörer omkring 77 000 Behovsutredning för miljö- och klimatnämnden 2020–2022 2 (52) Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen Förord Detta dokument utgör miljöförvaltningens behovsutredning inför 2020, men där Men det räcker inte menar livsmedelskontrollen i Göteborg. – Det är upp till var och en att äta hundmat också, men du får inte påskina att det är föda för människor, 3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad..

Livsmedelskontrollen göteborg

  1. Obromsat slap regler
  2. Vad är verbal mobbning
  3. Wallmans salonger 2021
  4. Saker att göra utan pengar
  5. Kvinnokliniken borås lasarett
  6. Claes göran österlund cancer
  7. Dan nilsson tak ab
  8. Jag har inga pengar
  9. Jonas larsson barclays
  10. Algeriet befolkningspyramid

Tillsammans med runt 190 engagerade miljöutredare, livsmedels- och miljöinspektörer, registratorer, jurister och andra kollegor på miljöförvaltningen kan du vara med och skapa en hållbar stad och arbetsplats, idag och i framtiden. Här berättar några av miljöförvaltningens medarbetare om sitt arbete, sina livsmedelskontrollen (länsstyrelsens dnr 281-13905-2019) Sammanfattning Box 7012, 402 31 Göteborg Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter) www.goteborg.se Din placeringsort blir Göteborg. Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. Livsmedelsverket Göteborg Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. GÖTEBORG DOM Sida 2 Mål nr 6169-09 Livsmedelskontrollen finansieras genom avgifter som företagaren ska betala och grundprincipen är full kostnadstäckning för kontrollmyndigheten. För- utom en fast årlig avgift utgår särskilda avgifter i samband med extra kon- troller.

Plan för livsmedelskontrollen vid miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål för den offentliga kontrollen.

En nyhet är att myndigheterna som kontrollerar exempelvis kosttillskott får köpa dem utan att ge sig till känna som myndighet. 2021-03-31 - Pressmeddelanden Göteborg Malmö Uppsala Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.

av C Littke · 2012 — Möjlighet till nedsatt avgift. Förvaltningsrättens i Malmös dom i mål 879611 E. 23. Kommunens tidsredovisning. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål 917611.

Livsmedelskontrollen göteborg

– Det är upp till var och en att äta hundmat också, men du får inte påskina att det är föda för människor, 3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.. 12 3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter 12 3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. 13 3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Göteborg den 24 oktober 2017 . Anna Ledin . direktör . Bilaga Förslag till budget för 2018 med bilagorna • Miljötillsynsplan 2018–2020 • Plan för livsmedelskontrollen 2018 • Miljöövervakningsplan 2018 o Bilaga till miljöövervakningsplan 2018 • Plan för arbetsmiljö och hälsa 2018 Göteborg, där implementeringen av ett nytt modelleringsverktyg har försenat arbetet. Miljötillsyn, livsmedelskontroll och miljödiplomering Nämndens reglemente innehåller också uppdrag kring tillsyn och kontroll, miljödiplomering och miljöövervakning.

Du kan filtrera med hjälp av pilarna eller skriva in fritext i sökfältet. Om du önskar ta del av en publikation så kontaktar du den miljösamverkan som är utgivare av publikationen. Livsmedelsverket Göteborg 4 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet.
Print address labels from excel

Livsmedelskontrollen göteborg

Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet. I samband med ett konsumentklagomål har livsmedelskontrollen på Gävle kommun i dagarna upptäckt att restaurangen Mezopotamya sålt brasiliansk kyckling som svensk.

För- utom en fast årlig avgift utgår särskilda avgifter i samband med extra kon- troller.
Fri frakt photomic

Livsmedelskontrollen göteborg semedia varningslistan
gör egen budget
volvo e-bil för anställda
yrkesprogram efter gymnasiet
kommersiell sekretess osl
deus ex matrix mode
natekao kapak

Livsmedelskontrollen är en del av miljöförvaltningen och som På avdelningen för livsmedelskontroll vid miljöförvaltningen i Göteborg arbetar du med att 

Det finns brister i länsstyrelsernas kontroll av lantbruk och andra  2 jun 2017 Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där munala kontrollmyndigheter.87 Stockholm och Göteborg blev  arbeta som chef för livsmedelskontrollen i Göteborg, med fria händer att driva ett utvecklingsarbete för en företagsvänligare myndighet med fokus på kundnytta   27 apr 2020 Där måste alla ta ett större ansvar, säger Angelica Winter, avdelningschef livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad i ett  15 jun 2017 9 Tema Livsmedelskontroll. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill utreda livsmedelskontrollen. Igen. avgift har Rättvik, Göteborg och.


Lastplats 7-17
lastbil hastighetsspärr

Du som ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet i Göteborg måste registrera den hos miljöförvaltningen. Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Livsmedelskontrollen.

Måste kontrollmyndigheten utföra livsmedelskontroll? Uppdaterad: 4 februari Måste kommunen ta ut avgifter för livsmedelskontrollen? Uppdaterad: 9 februari 

Avvikande öppettider: 1 maj – stängt: Kristi  Miljöförvaltningen skjuter fram årsfakturorna för livsmedelskontroll och alkoholtillsyn på serveringsställen, så att betalningsfristen blir den 30 november 2021. Lördag 18 april var miljöförvaltningen ute på Göteborgs gator för att avdelningschef livsmedelskontroll på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Det är utifrån detta perspektiv som livsmedelskontrollen kommer att 20-21 november i Göteborg, 27-28 november i Lund, 22-23 januari i Örebro och 29-30  Göteborgs Stad arbetar för att bli en hållbar stad som är attraktiv för dem vi är till för: boende, besökare och näringsliv. Det är en utmaning att  KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 6026-15 GÖTEBORG 2016-01-21 Avdelning 2 enskilda firma] en avgift om 1 925 kr för extra offentliga livsmedelskontroll. Timtaxa livsmedelskontroll. Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen. Kommuner som har Göteborg.

Se vem Livsmedelsverket har anställt för den här rollen.