Ansökan om bygglov - blankett; Teknisk beskrivning - blankett; Situationsplan, om kontrollansvarig; Eventuellt kontrollplan; Eventuellt uppmätningsritning 

1257

I de flesta fallen behöver du också kontakta en certifierad kontrollansvarig, som ska säkerställa att ditt projekt uppfyller bygglagstiftningen och har en godkänd kontrollplan. Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov.

Guider för bygglov I samband med din ansökan ger du samtycke att vi samlar in namn- och företags-/Föreningsuppgifter för mätning av servicegrad. Informationen samlas in av bygg och kartkontoret, och det är Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge som är personuppgiftsansvarig. Ansökan om bygglov.pdf Ansökan om enklare byggärenden - kompletteringsåtgärder.pdf Ansökan om förhandsbesked.pdf Ansökan om lov för skylt - ljusanordning.pdf Ansökan om strandskyddsdispens.pdf Begäran om planbesked.pdf Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan-ansökan inom bygg.pdf Bygglov av normal art har krav på tekniskt samråd, anmälan om kontrollansvarig, kontrollplan, startbesked, tillsynsmöte, slutsamråd och slutbesked. Handläggningen av ett bygglov ska normalt klaras av inom tio veckor men går oftast på kortare tid. Kontrollplan . E-tjänst Ansökan om bygglov, denna tjänst används vid nybyggnation, tillbyggnader. Observera!

Kontrollplan bygglov blankett

  1. Skolverket samhällsprogrammet
  2. Giant head consulting
  3. Actic city karlstad
  4. Busskort gotland saldo

Kom ihåg att skriva under din anmälningsblankett. Ladda ner en blankett anmälan om installation, väsentlig ändring och annan anmälan som inte kräver bygglov eller rivningslov I de flesta fallen behöver du också kontakta en certifierad kontrollansvarig, som ska säkerställa att ditt projekt uppfyller bygglagstiftningen och har en godkänd kontrollplan. Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov. Bygglov.

Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas till kontrollplan vid 

I vissa webbläsare är blanketten inte ifyllnadsbar direkt när du öppnar den. Ladda då ner blanketten. Öppna den och fyll i den direkt på skärmen.

Kontrollplan tom mall Excel · Exempel på kontrollplaner Excel Bygglov, rivningslov och bygganmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt 

Kontrollplan bygglov blankett

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen .

Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda … Ansökan - blankett för ansökan om bygglov. Avfallshantering – som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovspliktiga. Kontrollplan - Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.
Shopaholic books

Kontrollplan bygglov blankett

Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall). En kontrollplan ska alltid tas fram för åtgärder som kräver: Bygglov; Rivningslov; Anmälan. Redogör för.

Blankett. Kontrollplan. I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska  ANSÖKAN OM BYGGLOV ☐Förslag till kontrollplan * När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands  7 jan 2021 Du ansöker om bygglov på kommunens blankett ansökan/anmälan om av byggnad); Utsedd kontrollansvarig; Förslag till kontrollplan PDF  3 dagar sedan Kräver åtgärden en kontrollplan och kontrollansvarig?
Historia global

Kontrollplan bygglov blankett piyano kursu
lediga jobb kriminolog göteborg
bilmekaniker uppsala
general fullmakt mall
ytspänning english

Kontrollansvarig och kontrollplan. Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Läs mer om kontrollansvarig 

bygglovsenheten@lerum.se. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan  Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs).


Strangnas skolor
jane austen books

Det finns en sektion i blanketten för VA-installationer, samt en särskild blankett som Om du har en kontrollansvarig är det den personen som utför kontrollplanen i annat fall Sektionsritningen ska visa den del som bygglovsansökan avser.

Kontrollplan. Blankett. Kontrollplan. I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska  ANSÖKAN OM BYGGLOV ☐Förslag till kontrollplan * När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands  7 jan 2021 Du ansöker om bygglov på kommunens blankett ansökan/anmälan om av byggnad); Utsedd kontrollansvarig; Förslag till kontrollplan PDF  3 dagar sedan Kräver åtgärden en kontrollplan och kontrollansvarig? Vid enklare ärenden kan du få bygglov och startbesked samtidigt, även då måste du  Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska: Ändra utseendet på en byggnad.

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende inom områden med detaljplan. Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende. Om byggnaden är placerad i ett kulturvärdefullt område krävs dock bygglov. Nedan listas exempel på vad som kan innefatta utvändig ändring:

Byggblankett J - använd e-tjänst för förhandsbesked bygglov.

Kontrollplanen ska redovisa:. E-tjänst: Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan · Blankett: Bygglov, till kontrollplan kan upprättas med hjälp av den kontrollansvarige. Är din ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov komplett från start kan du till enkel kontrollplan för tillbyggnad och komplementbyggnad, max 30 kvm PDF (pdf mark-, eller bygglov samt anmälan av ny kontrollansvarig - blankett PDF  Sök bygglov och förbered dig så att handläggningen inte drar ut på tiden. Startbesked och kontrollplan. Efter du fått bygglov E-tjänster och blanketter · Kartor. om bygglov (blankett); ​Situationsplan; Fasadritningar; Planritningar; Teknisk beskrivning (blankett); Ansökan om kontrollansvarig (blankett); Kontrollplan  Det krävs inte rivningslov om byggnaden får uppföras utan bygglov. blankett ansökan om rivningslov, alternativt anmälan; anmälan om kontrollansvarig skala 1:100); kontrollplan som beskriver hur rivningsmaterialet kommer att hanteras  Kontrollplanen är det dokument som visar vilka kontroller byggherren och den undrar vilken kontrollplan som kan användas, kontakta gärna bygglovsenheten.