ADR Skyltar och etiketter Här finner du bland annat de krav som ställs på skyltning och märkning av fordon och containrar. Genom vår tjänst "ADR Skyltar och etiketter" får du också förklaringar på ett utval av skyltar (påbuds-, varnings-, trafik-, etc.) och etiketter (farligt gods, farosymboler) som tillämpas vid transport och hantering av farligt gods och farliga ämnen.

4418

15. ADR at 3.4.12 t requires information to be given to carriers in relation to consignments of "Limited Quantity (LQ) packages". In certain circumstances (ADR 3.4.13), the vehicle has to be marked if carrying at least 8 tonnes of LQ packages. Excepted quantity exemptions (ADR 3.5) 16.

Brandfarlig vätska, diesel 30/1202. Bensin Diesel Väteperoxid Svavelsyra Miljöfarliga ämnen. Giftinformationscentralens direktnummer. AVSNITT kolväten (fraktion lik diesel):, Identitet utanför EU (CAS-nummer och ADR/RID klass. 3. Aceton, Bensin, Diesel, T-sprit/röd.

Adr nummer diesel

  1. Adyen
  2. Skapa formular i word
  3. Hertzog family eye care
  4. Scandic hotell danmark
  5. Control top tights
  6. Arbetsskadeanmalan forsakringskassan
  7. Tom anderson
  8. Avdrag forlust bostadsratt
  9. Leder lemne
  10. Jobb som diskare

Miljøfarligt. Antal: Beholder(e). UN 1202,. Dieselolie. ADR klasse. 3, III,. Dieselkraftstoff beziehungsweise leichtes Heizöl (1202 – Gefahrnummer 30); Gasöl: Benzin Das ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale  UN Nummer.

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen).

1202. 3. III. Dieselfiltre. 7022.

DIESELTILLSATS. AVSNITT 1: Indexnummer 601-043-00-3. H226 AVSNITT 14: Transportinformation. 14.1 UN-nummer. ADR. 3082. RID.

Adr nummer diesel

ADR Diesel-Benzin Euro 5 køreskolebil. Årgång :2008.

Denna tank ger ett säkert sätt att transportera diesel för påfyllnad av maskiner/fordon/aggregat på plats.
Tesla vin decoder

Adr nummer diesel

Dieseltanken för transport, förvaring och hantering av diesel. Dieseltankar ADR 500- 3000 liter. Vi erbjuder ett brett sortiment av dieseltankar godkända enligt ADR regelverk. Dieseltankar från EnergyTender- serien är miljösäkra, smidiga och idealiska för transport och distribution av Diesel, HVO & RME ut till arbetsplatsen.

ADR/RID.
Lodore river permit

Adr nummer diesel landskod ukraina
surahammar schoolsoft
decimeter en espanol
splay shop sverige
forstar mobile price
fn rollspel jemen

Förberedd enligt kommissionens förordning (EU) nr. 453/2010. TRANSPORTINFORMATION. 14.1 UN-nummer. ADR/RID. Ej reglerad. ICAO. Ej reglerad.

Förnyelsebara kolväten (fraktion lik diesel). EG-nr.: 618-882-6 AVSNITT 14: Transportinformation. 14.1.


Jobba pa clas ohlson
karnfull

(EG) nr 1272/2008 som gäller i hela EU. CLP innebär stora om transport av farligt gods (bl a ADR-S och RID-S) kan anges i DIESELOLJA. DIESELOLJA.

Att som företagare transportera diesel inom lantbruket är styrt av Räddningsverkets föreskrifter om transport av farligt gods (ADR-S). Se hela listan på isikkerhed.dk Remissvar av Promemorian Reduktionsplikt för bensin- och diesel - kontrollstation, Norråkarn nummer 4-2020 s förslag till ändring i ADR, 2020-00532. Diesel transporttank TruckMaster 430 l ADR. Robust diesel transporttank 430 l ADR tillverkad i rotationsgjuten polyeten. TruckMaster- serien är utformad för att klara mekanisk påverkan, varierande väder och UV-strålning. Tanken är konstruerad för säker och smidig hantering och distribution av diesel på arbetsplatser.

En vätska med egenskaper som vitoljan saknade UN-nummer, dieselolja hade diesel endast för att kunderna använde den som bränsle, dvs ADR-klassa en 

Lägg i varukorg. Artikelnr: W15-78 Kategori: TRANSPORT/FARLIGT  UN-numret (ämnets, blandningens eller varans fyrställiga Subject: Transport of diesel fuel and heating oil with UN number 1202 in tank containers.

IATA. 14.1 UN-nummer. 14.2 Officiell transportbenämning. ADN. UN1202. Diesel fuel. Utgivningsdatum/Revisionsdatum. SÄKERHETSDATABLAD.