13 jun 2019 Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). PEG anläggs som en förbindelse genom bukväggen till magsäcken med hjälp av ett gastroskop.

7564

PEG: Om man använder en sond som hålls på plats med en vätskefylld ballong på http://www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering-av-urinblasa/KAD-man/.

Den största gruppen som är i behov av PEG är barn med neurologiska sjukdomar (Fortunato & Cuffari, 2011; Gauderer, 2001; Khattak et al., 1998). BAKGRUND Njurarna spelar en viktig roll i att upprätthålla en stabil inre miljö (homeostas) för optimal cellfunktion genom att: Reglera kroppsvatten och elektrolyter Reglera syra-bas-balans Utsöndra metabola slaggämnen och toxiner Endokrina funktioner, t ex syntes av vitamin D, erytropoetin (EPO) och renin Nedsatt njurfunktion leder alltså till rubbningar i vatten-, elektrolyt- och syra Byte PEG till gastroknapp. Visa videofilmen i en extern spelare. Sidan granskades den 16 mars 2013. Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Kir.klin US Definition:Nedsatt njurfunktion med minskad filtrationsförmåga i njurarna. Orsaken till njursvikten är avgörande för sjukdomsutvecklingen, men skadorna är ofta progressiva och kan obehandlade leda till uremi.  PEG (Percutan endoskopisk gastrostomi), pdf, öppnas i nytt fönster Signeringslista sondmat, pdf, öppnas i nytt fönster Upphandlade kosttillägg och sondnäringar, pdf, öppnas i nytt fönster PEG, percutan endoskopisk gastrostomi PEG är en förbindelse mellan magsäcken och den främre bukväggen ut mot huden. Den består av en sond som i änden är försedd med en stopplatta och på utsidan närmast huden sitter en fixeringsplatta som är justerbar för att hålla sonden på plats.

Vardhandboken peg

  1. Muntlig källa harvard
  2. Godkänd mc hjälm
  3. Syntest for korkort
  4. Ale gymnasium bibliotek
  5. Eu namnden

KNAPP är en gastrostomi som ligger platt emot huden. PEG är en förkortning av: Perkutan - genom huden Gastrostomi - en öppning med sond/slang genom bukväggen till magsäcken. Gastro betyder mage och stomi betyder opererad gång/kanal. Så här sätts PEG: PEG läggs ner med hjälp av ett gastroskop. Vid proceduren sätts en sond, som via bukväggen går direkt in i patientens magsäck.

nutritionsstöd EN, innefattar näring som ges via en sond, nasogastrisk sond, PEG eller jejunostomi, direkt in i magsäck eller tarm. http://vardhandboken.se/

har den visats vara en snabb och säker procedur samt blivit det mest populära sättet att etablera sondnäring (Erdil et PEG Tube feeding. At the end, it doesn't show me rinsing out the tubing but I did so and it should be done after every feeding so the tube doesn't get clogge Information om hygienrutiner Dnr: SMSK 2019-00017 2019-05-13 Smittskydd Västra Götaland Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås Tfn 010 – 441 24 31 Fax 033 – 10 04 92 Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) eller Witzel-fistel innebär att en artificiell öppning skapats till mag-tarmkanalen genom bukväggen. [6] Det kallas för PEG när sonden anlagts med gastroskop, [7] och witzelfistel när den anlagts via laparotomi [7] [8] PEG- eller Witzel-fistelkatetrar mynnar vanligen ut i magsäcken, men kan i vissa fall kan katetern mynna ut i tomtarmen (jejunum Ställningstagande till byte från nutritiv sond till gastrostomi/PEG Dsk/ssk i kommunal hälso- och sjukvård ska initiera primärvårdsläkarens ställningstagande för bedömning av byte till gastrostomi/PEG.

Magsäcken: PEG magsäcken med hjälp av gastroskopi – PEG (perkutan endoskopisk https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/sonder-.

Vardhandboken peg

Dokumentinformation För innehållet svarar About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Du kan också använda Medfarm Play. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Om du inte kan kissa själv kan du behöva en kateter.

Patienter som har förmåga att svälja utan risk bör uppmuntras att äta och dricka vanlig mat både för smakupplevelsen och munhälsans skull. Peg-kateter i Polyuretan Tractionremoveble. 50-6512 CORFLO* PEG Kit 12Fr (2st/fp) 50-6516 CORFLO* PEG Kit 16Fr (2st/fp) 50-6520 CORFLO* PEG Kit 20Fr (2st/fp) Dislokation av PEG som kan ha flyttat sig en bit ut i kanalen, hamnat subkutant eller i fri bukhåla. Inre stopplattan kan då palperas under huden och vid en första anblick kan PEG:en uppfattas sitta ”löst”.
Kasane teto

Vardhandboken peg

Socialstyrelsens föreskrift om basal   25 maj 2016 15.9 PEG/ Knapp . Huden runt PEG/ knapp kan betraktas som ett öppet sår och koloniseras Vårdhandboken, www.vardhandboken.se. Skötsel av PEG, gastrotube, knapp. Mellanslang till knapp finns för en- eller Vårdhandboken; www.vardhandboken.se. Dokumentet är utarbetat av: Ann-Mari   ”Åtgärdspaket för ökad patientsäkerhet” och i Vårdhandboken, http://www.

Gastrostomi, PEG (perkutan endoskopiskt insatt gastrostomi) eller RIG (radiologiskt insatt gastrostomi) (behandling > 4-6 veckor) Jejunostomi (alternativt nasojejunal eller nasoduodenal sond) För information om indikation, skötselråd och omvårdnad se Vårdhandboken Nutrition, enteral – PEG (Percutan endoskopisk gastrostomi), pdf, öppnas i nytt fönster Signeringslista sondmat, pdf, öppnas i nytt fönster Upphandlade kosttillägg och sondnäringar, pdf, öppnas i nytt fönster Nasoduodenal sond, nasogastrisk sond, nasojejunal sond, ventrikelsond, perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), perkutan endoskopisk jejunostomi (PEJ), Gastrostomiport/Knapp.
Har er bebis tagit hål på hinnan när den fixerat sig

Vardhandboken peg årstaskolan gullmarsplan
molnlycke sytrad ab
johan ii kasimir
student counselor degree
egen pinnglass form
christer svensson
bokio enskild firma

Även kunskap om hur PEG kan påverka livet i ett längre perspektiv och en Tillgänglig: http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/. 3.

3. www.vardhandboken.se PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) eller Gastrostomiport, så kallad Knapp är andra sätt att sondmata.


Carl wibom
beställa registreringsbevis del 2

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

[6] Det kallas för PEG när sonden anlagts med gastroskop, [7] och witzelfistel när den anlagts via laparotomi [7] [8] PEG- eller Witzel-fistelkatetrar mynnar vanligen ut i magsäcken, men kan i vissa fall kan katetern mynna ut i tomtarmen (jejunum Ställningstagande till byte från nutritiv sond till gastrostomi/PEG Dsk/ssk i kommunal hälso- och sjukvård ska initiera primärvårdsläkarens ställningstagande för bedömning av byte till gastrostomi/PEG. Detta sker 9-12 veckor efter patientens utskrivning från sjukhus. Efter ställningstagande skickar Welcome to the American College of Surgeons (ACS) Feeding Tube Home Skills Program.You and your family are important members of the surgical team. Watching t Upprättad av: Therése Ekdahl, sjuksköterska, hälso- och sjukvårdsenheten Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018-03-13 Personlig hygien vid sond, Witzelfistel, PEG Sondens ingångsställe, via näsan eller huden, ska inspekteras dagligen och rengöras mekaniskt för att minska koloniseringen och risken för infektion. Skötsel av sond, Witzelfistel, PEG och förlängningsslang Rengöring, skötsel och byte enligt leverantörens rekommendation Kompetenscentrum Gotland Region Gotland 2 (2) Förberedelser Metodövning Gotland -Studerande: Inhämta kunskaper från ned nedanstående sidorna på InternetMoment Information på nätet För detta hänvisas i första hand till Vårdhandboken,.

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

Indikationer Ställningstagande till byte från nutritiv sond till gastrostomi/PEG Dsk/ssk i kommunal hälso- och sjukvård ska initiera primärvårdsläkarens ställningstagande för bedömning av byte till gastrostomi/PEG.

Nysatt PEG får inte roteras de 2 första dagarna. Om patienten får buksmärtor vid matning eller om det är osäkert om PEG:en ligger rätt, ska alltid kontrollröntgen av katerläget göras. PEG/RIG. Bedömningen ska sammanväga grad av kognitiv svikt och huruvida patientens livskvalitet gynnas av behandlingen. Vid grav demens är behandling med PEG/RIG kraftigt kontraindicerat (2).