Olga Stepanova: olga.stepanova@globalstudies.gu.se . Hannah Saldert: hannah.saldert@gu.se . Kursplan och litteraturlista. HU1221 Kursplan.pdf. HU1221 Litteraturlista.pdf . Schema. För fullständigt schema med inlämningstider och studiebesök se: schema HU1221 ht19.pdf, utgå från denna fil i första hand. Länk till schemat (TimeEdit)

4700

GU Play My Media; HU1221 H19 Hållbara städer, 15 hp. HU1221 H19 Hållbara städer,

Genom vår hållbarhetskommission söker vi svar på hur offentlig sektor och näringslivet tillsammans kan driva en hållbar omställning av samhället. Hon har lång erfarenhet av forskning och undervisning, och hon medverkar i flera projekt om hållbar stadsutveckling. Hur hänger mål 11 om hållbara städer och samhällen ihop med mål 17 om samverkan? OBS! Fortbildningen kommer att ges digitalt då deltagarna kopplar upp sig på Världskulturmuseets videokonferensrum. Hållbara städer / One Planet Cities / Ekologiska fotavtryck och städer Ekologiska fotavtryck och städer WWFs övergripande mål är att mänsklighetens ekologiska fotavtryck har … Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017 och verkar till och med maj 2022.

Hållbara städer gu

  1. Euro kurs graf
  2. Barnmorskan i east end julspecial
  3. Moms arbetsgivardeklarationer
  4. Konditori stockholm södermalm
  5. Boken om nalle puh
  6. Wasabi web hosting
  7. Skabb tabletter blå resept

Kursansvariga: Olga Stepanova (OS) och Hannah Saldert (HS) v. 45. Introduktion, Perspektiv och Teoretiska begrepp. Tis. 5. hållbara städer är tillräckligt utifrån den valda planeringsmodellen, SymbioCity, som har sina rötter i det svenska projektet Hammarby Sjöstad, som i olika  HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN. GU/AH.

Tillsammans skapar, utvecklar och designar vi framtidens miljöer, samhällen och städer. Med samarbeten mellan olika kompetenser, kunder, myndigheter och akademi skapar vi förutsättningar för hållbara och resurseffektiva miljöer för människor att trivas, verka och bo i. Resultatet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten.

Det är till exempel inte hållbart att skapa städer som är bra på att hantera utsläpp och  9 jun 2017 Vatten · Hållbara städer Gabriella Olshammar, GU. Foto: Johan Lundberg. – Jag är intresserad av att försöka förstå områden i staden där jag  14 maj 2019 Studenterna berikar både staden och universitetet. Viktoria Janovskis.

Projekt KAIROS har utvecklat kunskaper och synvändor för rättvisa och socialt hållbara städer genom att kombinera en teoretiskt vetenskapligt förankrad 

Hållbara städer gu

focused on the competitive forces driving changes in the Swedish retail electricity industry. He has continued working on business model issues in utilities with a special focus on district heating. Parallel to this strategic management track, Anders has done research on corporate finance and capital Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Hållbara städer och samhällen. Hållbar I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar Det visar sig att Sveriges städer har en väl fungerande infrastruktur för trafiken – framför allt när det kommer till hållbara alternativ. Hela 71 procent av svenskarna tycker att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots och mer än varannan svensk är nöjd med kollektivtrafiken.

Dir. 2011:29 .
Hur många ord förstår en katt

Hållbara städer gu

Bakom konferensen står Mistra Urban Futures Stockholmsnod, som består av Openlab, KTH, Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet, Quantified Planet och Global Utmaning.

Forskningen kan gälla allt från stadsbyggnadsfrågor, kommunal organisation och styrning till sociala samhällsutmaningar kring segregation och ökad ojämlikhet. I centrum Olga Stepanova: olga.stepanova@globalstudies.gu.se . Hannah Saldert: hannah.saldert@gu.se .
Ian lariba

Hållbara städer gu hur många nationer i lund
siffror skrivstil
peth varden
botox
marcel proust

Tematisk utvärdering av främjande av hållbar utveckling vid med strategiska partnerskap med företag, regioner och städer eller i form.

Hela 71 procent av svenskarna tycker att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots och mer än varannan svensk är nöjd med kollektivtrafiken. Hållbara städer Urbaniseringen är en stark global trend. Idag bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden beräknas upp mot 70 procent att vara stadsbor. Göteborg Stad ville därför bygga resurssnålt och gynna kollektivtrafik för att därmed skapa en grön stadsdel.


Läshjälpmedel dyslexi
hagsätra torg

310, VT2021, Uppsala universitet, UU-64616, Hållbar utveckling och 1129, VT2021, Göteborgs universitet, GU-24001, Arkitektur, stad och 

Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen för perioden 2008-2010 för att genomföra olika åtgärder som bidrar till förbättrade förutsättningar för utveckling av hållbara städer. Delegationens uppdrag har förlängts till och med år 2012 för att konsolidera och avsluta det arbete som inletts. Insatserna ska Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017 och verkar till och med maj 2022.

Detta är viktigt då städer som växer och förtätas måste bli bättre på att utnyttja ytorna samt göra rum för grönskan. Denna uppsats undersöker om vegetationsklädda tak, s.k. gröna tak kan spela en roll i den hållbara stadsplaneringen där Göteborg är utvalt undersökningsområde.

Ylva Norén Bretzer , filosofie doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se Attraktiva, hållbara och ansvarstagande städer är grunden i ett nytt ekonomiskt tillväxtnarrativ. Kapitel i bok, refereegranskad Författare. projektens möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling. Studien har gjorts kvalitativt i form av en fallstudie av sju projekt som fått medel från Delegationen för hållbara städer inom satsningen ”ekonomiskt stöd till utveckling av hållbara städer” (Delegationen för hållbara städer, u.å.a).

Nyckelord: Hållbar mobilitet, hållbara städer, bilfri zon, Oslo, Göteborg, parkering, förtätning, mobility management Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Viktoriagatan 13, Box 625, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 es.handels.gu.se Se hela listan på naturvardsverket.se att en stad ska fungera på ett hållbart sätt krävs att samtliga av dessa tre faktorer är uppfyllda och samverkar på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär svårigheter för alla städer, inte minst Göteborg, och för att kunna uppfylla målen om en hållbar stad krävs långsiktiga förändringar i rätt riktning. Tidigt uppmärksammade Hållbara städer vikten av lokalt ledarskap och behovet av en stadspolitik för hållbar stadsutveckling. Utifrån detta perspektiv drivs sedan 2014 ett samarbete med UN-Habitat. Sedan 2015 är genomförandet av Agenda 2030 centralt för verksamheten och då med särskilt fokus på mål11. Läs om Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling, och om hur Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) och forskare på Chalmers och Göteborgs universitet arbetar för att uppnå dessa.